Mübarek Geceler

Mübarek Geceler, bazi Müslümanlarca kutsal sayılan gecelerdir. Bu gecelere "Kandil Geceleri" denir. Kandil Geceleri Peygamber'in uygulamasında yoktur. H.S. 3. asirdan itibaren mistik çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adini almıştır.

Kur'an'da mübarek gece sadece şu şekilde bahsedilmektedir:

 • "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz İnsanları uyarmaktayız."(Duhan 3)
 • "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır."(Kadir 3)
 • Kandil geceleri namazların kılındığı, Kur'an-i Kerim'in okunduğu, duaların yapıldığı ve salavat-ı şerifelerin bolca getirildiği gecelerdir.

Mevlit Kandili

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, İnsanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği Islâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, İnsanlığın kurtulusu için çok hayırlı ve mübarek bir baslangıçtır.

Bu gece, müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir çoşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabi O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç süphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Regaib Gecesi (Regaip kandili)

Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları manevi bakımdan diğer aylardan daha üstün ve daha bereketlidir. Recep ayı gelince Peygamberimiz şöyle dua ederdi:

«Allah'im bize Receb ve Şabani mübarek ayla ve bizi Ramazana ulaştır.»

Recep ayının ilk cuma gecesi "Regaib Gecesi" dir. Bu gece, Allah'in rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

«Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez (yâni kabul edilir). Bunlar:

 • Recebin ilk cuma gecesi
 • Şabanin onbesinci gecesi
 • Cuma geceleri
 • Ramazan bayramı gecesi
 • Kurban bayramı gecesi'dir.»

Miraç Kandili

Recep ayının 27. gecesini bütün müslümanlar Miraç Kandili olarak kutlarlar...

Müslümanlar; Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldüğüne, oradan da gökleri asarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah'ın katına ulaştığına inanırlar.

Işte bu olaya; ''MIRAÇ'' ya da ''GÖĞE YÜKSELİŞ'' denir.

Bütün kandil gecelerinde olduğu gibi, bu mübarek gecede de; namaz kılmalı, Kur'an-i Kerim okumalı, bolca dua edip, çokça tövbe ederek bizleri yaratandan af dilemeliyiz..

Böyle kutlu gecelerin yüzüsuyu hürmetine aile büyüklerimizin ve akrabalarımızın hatırı sorulup, gönülleri alınmalı ve çevremizdeki ihtiyacı olanların yardımına koşmalı... Bunlardan gelecek sevap da gelmiş geçmiş bütün rahmetlilerimizin ruhlarına armağan edilmeli... En önemlisi de sadece böyle günlerde değil, ömrümüzün sonuna kadar doğru ve iyi İnsan olmaya özen göstermemiz gerektiğini aklımızdan hiç çıkarmamalıyız...

Bu geceye özel ibadetler şöyle;

Mirac gecesinde 12 rekat nafile ''hacet namazı'' kılmalı, (Mirac gecesinin sabahı) oruçlu olmalı, çekebildiğimiz kadar da seyyüdül istigfar çekmeli ve yine Miraç gecesinin sabahında öğle ile ikindi namazı arasinda 4 rekat ''nafile namazı'' kılmalı ve ayrıca yatsı namazından sonra 12 rekatlık ''hacet namazı'' kılmak çok sevapmış...

Bu namazın kılınışı:

Önce namaza niyet etmeliyiz.

''Ya Rabbi, senin rızan için niyet ettim bu namazı kılmaya. Bu mübarek gecenin yüzüsuyu hürmetine yaptığım bütün hayır ve duaları kabul eyle.. Bilerek veya bilmeyerek, şimdiye kadar, yapmiş olduğum bütün hata ve günahlari da bağışla yarabbim.''

Iki rekatta bir selam verip, her rekatta Fatihadan sonra 10 kere ihlas suresi okumalıyız...

Namazdan sonra: 4 Fatiha, 100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym” deyip, 100 defa istigfar, 100 defa da salevat-ı şerife okuduktan sonra dua edip yaşadığımız hergün için Allah'a şükür etmeliyiz...

Berat Gecesi

Saban ayının onbeşinci gecesi "Berat Gecesi"dir. Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak anlamını taşıyan Berat, günahlardan kurtuluş gecesi demektir.

Bu gece yüce Allah'in, kendisine yönelip af dileyen mü'minleri bağışlayarak kurtuluş berati verdiği bir gecedir. Bu geceyi suurlu bir halde geçirerek dileklerimizi Allah'a sunmamızı isteyen Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

«Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutunuz. Çünkü, Allah Teâlâ, o gece güneş doğuncaya kadar, dünyaya rahmetle tecelli ederek şöyle buyurur:

 • Yok mudur bağışlanmak isteyen, bağışlayayım?
 • Yok mudur rızık isteyen,rızıklandırayım?
 • Yok mudur dert ve musibete yakalanan, şıfa vereyim?
 • Daha ne gibi dilekleri olan varsa istesinler vereyim.»

Öyle ise Rabbimizin müjdesine kulak vererek bizlere tanınan bu fırsatlardan yararlanmalıyız.

Kadir Gecesi

Ramazan ayının 27. gecesi "Kadir Gecesi"dir. İnsanlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren dinimizin kutsal kitabi Kur'an-i Kerim Peygamberimize Ramazan ayı içinde Kadir Gecesinde inmeye başlamış, Hz. Muhammed (s.a.s.)'e peygamberlik görevi bu gecede verilmiş ve İslâm güneşi bu gecede doğmuştur. İşte bu önemli olaylar Kadir Gecesine büyük bir seref vermis, üstün bir değer kazandırmıştır.

Kadir gecesinin bin aydan daha haylırlı olduğu Kur'an-i Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz de bu gecenin fazileti hakkinda şöyle buyurmuştur:

«Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmis günahları bağışlanır.» (63)

Kadir Gecesi biz mü'minlere Allah Teâlanin büyük bir lütfu ve sonsuz rahmetinin eseridir. Bu geceyi Allah yapacağımız için namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dûa ederek en iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz.

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

-«Ya Rasûlellah: Kadir Gecesine rastlarsam rızası dua edeyim?» diye sordu.

Peygamberimiz şöyle buyurdu:

-«De ki: Ya Rab; sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.» (64)

Sevgili Peygamberimizin öğrettiği bu duayı, biz de Kadir Gecesinde tekrar edelim.

Kandil gecelerini; Allah rızası için namaz kılmak, Kur'an okumak, Peygamberimize salât ve selâm okumak, günahlarimizin bağışlanması için Allah'tan af dilemek, dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmek ve yapacağımız yardımlarla yoksulları sevindirmek suretiyle değerlendirmeliyiz.

Dipnot:

(63) et-Tergib ve't-Terhib, c. II, s. 119.

(64) Riyazü's-Salihin, c. II., s. 467.

Kaynak: T.C. Basbakanlik Diyanet Isleri Baskanlığı

2015 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARIHLER MİLADİ TARIHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
11 / 12  R.EVVEL 1436 02/03 OCAK-2015 CUMA/CUMARTESI MEVLID KANDILI
1 R.AHIR 1436 21 OCAK-2015 ÇARSAMBA  
1 C.EVVEL 1436 20 SUBAT-2015 CUMA  
1 C.AHIR 1436 21 MART-2015 CUMARTESI  
1 RECEB 1436 20 NISAN-2015 PAZARTESI ÜÇ AYLAR'in BASLANGICI
4 / 5 RECEB 1436 23/24 NISAN-2015 PERSEMBE/CUMA REGAIB KANDILI
26/27 RECEB 1436 15/16 MAYIS-2015 CUMA/CUMARTESI MIRAC KANDILI
1 SABAN 1436 19 MAYIS-2015 SALI ...........
14/15 SABAN 1436 01/02 HAZIRAN-2015 PAZARTESI/SALI BERAT KANDILI
RAMAZAN  1436 17 HAZIRAN-2015 ÇARSAMBA RAMAZAN'IN BASLANGICI 
26/27 RAMAZAN 1436 12/13 TEMMUZ-2015 PAZAR/PAZARTESI KADIR GECESI
30 RAMAZAN 1436 16 TEMMUZ-2015 PERSEMBE AREFE
SEVVAL  1436 17 TEMMUZ-2015 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gun) 
SEVVAL  1436 18 TEMMUZ-2015 CUMARTESI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gun) 
SEVVAL  1436 19 TEMMUZ-2015 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gun) 
1 ZILKADE 1436 16 AGUSTOS-2015  PAZAR  
1 ZILHICCE 1436 14 EYLÜL-2015 PAZARTESI  
9 ZILHICCE 1436 22 EYLÜL-2015 SALI AREFE
10  ZILHICCE  1436 23 EYLÜL-2015 ÇARSAMBA KURBAN BAYRAMI (1.Gun) 
11  ZILHICCE  1436 24 EYLÜL-2015 PERSEMBE KURBAN BAYRAMI (2.Gun) 
12  ZILHICCE  1436 25 EYLÜL-2015 CUMA KURBAN BAYRAMI (3.Gun) 
13  ZILHICCE  1436 26 EYLÜL-2015 CUMARTESI KURBAN BAYRAMI (4.Gun) 
1 MUHARREM 1437 14 EKIM-2015 ÇARSAMBA HİCRİ YILBASI
10 MUHARREM 1437 23 EKIM-2015 CUMA ASURE GÜNÜ
1 SAFER 1437 13 KASIM-2015 CUMA ........
1 R.EVVEL 1437 12 ARALIK-2015 CUMARTESI ........
11 / 12  R.EVVEL 1437 22/23 ARALIK-2015 SALI/ÇARSAMBA MEVLID KANDILI

2014 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARIHLER MİLADİ TARIHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
1 R.EVVEL 1435 02 OCAK-2014 PERSEMBE ........
11 / 12  R.EVVEL 1435 12/13 OCAK-2014 PAZAR/PAZARTESI MEVLID KANDILI
1 R.AHIR 1435 01 SUBAT-2014 CUMARTESI  
1 C.EVVEL 1435 02 MART-2014 PAZAR  
1 C.AHIR 1435 01 NISAN-2014 SALI  
1 RECEB 1435 30 NISAN-2014 ÇARSAMBA ÜÇ AYLAR'in BASLANGICI
2 / 3 RECEB 1435 01/02 MAYIS-2014 PERSEMBE/CUMA REGAIB KANDILI
26/27 RECEB 1435 25/26 MAYIS-2014 PAZAR/PAZARTESI MIRAC KANDILI
1 SABAN 1435 30 MAYIS-2014 CUMA ...........
14/15 SABAN 1435 12/13 HAZIRAN-2014 PERSEMBE/CUMA BERAT KANDILI
RAMAZAN  1435 28 HAZIRAN-2014 CUMARTESI RAMAZAN'IN BASLANGICI 
26/27 RAMAZAN 1435 23/24 TEMMUZ-2014 ÇARSAMBA/PERSEMBE KADIR GECESI
30 RAMAZAN 1435 27 TEMMUZ-2014 PAZAR AREFE
SEVVAL  1435 28 TEMMUZ-2014 PAZARTESI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gun) 
SEVVAL  1435 29 TEMMUZ-2014 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gun) 
SEVVAL  1435 30 TEMMUZ-2014 ÇARSAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gun) 
1 ZILKADE 1435 27 AGUSTOS-2014  ÇARSAMBA  
1 ZILHICCE 1435 25 EYLÜL-2014 PERSEMBE  
9 ZILHICCE 1435 03 EKIM-2014 CUMA AREFE
10  ZILHICCE  1435 04 EKIM-2014 CUMARTESI KURBAN BAYRAMI (1.Gun) 
11  ZILHICCE  1435 05 EKIM-2014 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gun) 
12  ZILHICCE  1435 06 EKIM-2014 PAZARTESI KURBAN BAYRAMI (3.Gun) 
13  ZILHICCE  1435 07 EKIM-2014 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gun) 
1 MUHARREM 1436 25 EKIM-2014 CUMARTESI HİCRİ YILBASI
10 MUHARREM 1436 03 KASIM-2014 PAZARTESI ASURE GÜNÜ
1 SAFER 1436 23 KASIM-2014 PAZAR ........
1 R.EVVEL 1436 23 ARALIK-2014 SALI ........
Close