Namaz Vakitleri
Resmi Hicri takvim : (hicri 1318) 1900 dan (hicri 1436) 2015 kadar dini aylar, bilgi kaynağa diyanet sitesinden

Yeni Takvim tarzı :

 • Resmi Hicri takvim : 1900 dan 2015 kadar dini aylar, bilgi kaynağa diyanet sitesinden
 • dini aylar : MUHARREM , SAFER, REBIÜLEVVEL, REBIÜLAHIR, CEMAZIYELEVVEL, CEMAZIYELAHIR, RECEP ,ŞABAN, RAMAZAN, ŞEVVAL, ZILKADE, ZILHICCE


10 saniye beklen, yükleniyor...


http://www.i-takvim.com

arik.irfan@gmail.com

Hicri Bugün - saat
  xxx  
  xxx xxxx  
  xx:xx:xx  
Hicri Takvim 1442
RECEP
ŞABAN
RAMAZAN
ŞEVVAL
ZİLKADE
ZİLHİCCE
1Ct3 aylar Baş.13
2Pa14
3Pt15
4Sa16
5Ça17
6PeREGAİB K.18
7Cu19
8Ct20
9Pa21
10Pt22
11Sa23
12Ça24
13Pe25
14Cu26
15Ct27
16Pa28
17PtMart
18Sa2
19Ça3
20Pe4
21Cu5
22Ct6
23Pa7
24Pt8
25Sa9
26ÇaMİRAÇ K.10
27Pe11
28Cu12
29Ct13
 
13 Şubat13 Mart
2021
1Pa14
2Pt15
3Sa16
4Ça17
5Pe18
6Cu19
7Ct20
8Pa21
9Pt22
10Sa23
11Ça24
12Pe25
13Cu26
14CtBERAT K.27
15Pa28
16Pt29
17Sa30
18Ça31
19PeNisan
20Cu2
21Ct3
22Pa4
23Pt5
24Sa6
25Ça7
26Pe8
27Cu9
28Ct10
29Pa11
30Pt12
14 Mart12 Nisan
2021
1SaR. Baş.13
2Ça14
3Pe15
4Cu16
5Ct17
6Pa18
7Pt19
8Sa20
9Ça21
10Pe22
11Cu23
12Ct24
13Pa25
14Pt26
15Sa27
16Ça28
17Pe29
18Cu30
19CtMayıs
20Pa2
21Pt3
22Sa4
23Ça5
24Pe6
25Cu7
26CtKADİR Gecesi8
27Pa9
28Pt10
29Sa11
30ÇaAREFE12
13 Nisan12 Mayıs
2021
1PeRa. B. 1.13
2CuRa. B. 2.14
3CtRa. B. 3.15
4Pa16
5Pt17
6Sa18
7Ça19
8Pe20
9Cu21
10Ct22
11Pa23
12Pt24
13Sa25
14Ça26
15Pe27
16Cu28
17Ct29
18Pa30
19Pt31
20SaHaziran
21Ça2
22Pe3
23Cu4
24Ct5
25Pa6
26Pt7
27Sa8
28Ça9
29Pe10
30Cu11
13 Mayıs11 Haziran
2021
1Ct12
2Pa13
3Pt14
4Sa15
5Ça16
6Pe17
7Cu18
8Ct19
9Pa20
10Pt21
11Sa22
12Ça23
13Pe24
14Cu25
15Ct26
16Pa27
17Pt28
18Sa29
19Ça30
20PeTemmuz
21Cu2
22Ct3
23Pa4
24Pt5
25Sa6
26Ça7
27Pe8
28Cu9
29Ct10
 
12 Haziran10 Temmuz
2021
1Pa11
2Pt12
3Sa13
4Ça14
5Pe15
6Cu16
7Ct17
8Pa18
9PtAREFE19
10SaKu. B. 1.20
11ÇaKu. B. 2.21
12PeKu. B. 3.22
13CuKu. B. 4.23
14Ct24
15Pa25
16Pt26
17Sa27
18Ça28
19Pe29
20Cu30
21Ct31
22PaAğustos
23Pt2
24Sa3
25Ça4
26Pe5
27Cu6
28Ct7
29Pa8
30Pt9
11 Temmuz9 Ağustos
2021
HİCRİ TAKVİM
Mübarek Geceler : 22 Aralık 2015 : Mevlit Kandili

Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü'ne gelmiş. Burada Küba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.

 • Hz. Peygamberin Küba'ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicr-i Semsi Takvim denilmektedir.
 • İslamiyet'ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Biz bunu Hicri Kameri Takvim değil Hicri Takvim olarak bilmekteyiz.

Hicri Kameri Takvimde aylar; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce seklinde sıralanırlar.

Hicri takvimlerde, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gündür.

Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir Kameri sene olur ve 354.367 gün veya 354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir. Dünya, güneş etrafında 1 defa döndüğü zaman da bir Miladi sene olur ve 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir

Kaynak: T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
Hicri takvimde aylar:
Sıra Ay Kandil
1 Muharrem 1 Muharrem - Hicri yılbaşı / 10 Muharrem - Aşure Günü
2 Safer
3 Rebiülevvel İslam peygamberi Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem) 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632 de ahiret alemine göçmüştür. Hicret 12 Rebiulevvel 622 de sona ermiştir Mevlit Kandili : Ayının 12. gecesidir
4 Rebiülahir
5 Cemaziyelevvel
6 Cemaziyelahir
7 Recep Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili : Ayının ilk Cuma gecesi
Miraç Kandili : Ayının 27. gecesidir
8 Şaban Berat Kandili : Ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece.
9 Ramazan İslamiyet'te Ramazan, oruç tutma ayıdır ve kutsal kabul edilir. Kadir Gecesi : Ayının 27. gecesi
10 Şevval Şevval 1 Ramazan Bayramı'nın ilk günü.
Şevval 3 Ramazan Bayramı'nın son günü.
11 Zilkade
12 Zilhicce İslam dininin gereklerinden olan Hac ibadetinin yapıldığı aydır. Ayrıca hac ibadetinin de bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.
HİCRİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ
 • Hicri yılı 33'e bölünüz 1420 : 33 = 43.03 (=43)
 • Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız 1420 - 43 = 1377 (1.sayı)
 • 1.çıkan sayıyı 622 ile toplayınız. 1377 + 622 = 1999
MİLADİ YILIN HİCRİ YILA ÇEVRİLMESİ
 • Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız 1999 - 621 = 1378 (2.sayı)
 • (2.sayı) çıkan sayıyı 33'e bölünüz 1378 : 33 = 41.75 (=42)
 • Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız 1378 + 42 = 1420
 • Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10-11 gün evvel, başlamaktadır. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmaktadır.